RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, missä etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on suurin merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa työskennellään asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Pyrimme löytämään myönteisen tulevaisuusvision ja asettamaan tavoitteita. Tämä psykoterapiamuoto soveltuu monenlaisiin tilanteisiin lyhyt- tai pidempikestoisesti.

PSYKOTERAPIAPALVELUT

Psykoterapiaan voi hakeutua elämän ongelmatilanteiden ja vaikeuksien yllättäessä. Terapiaan ei ole ikärajaa. Menetelmä sopii yksin, pariskuntana tai perheenä työskentelyyn, kaikenikäisille. Psykoterapian kustannuksiin voi hakea Kelan tukea.

PSYKIATRIN PALVELUT

Tavallisia psykiatrin hoitamia häiriöitä ovat muun muassa unettomuus, paniikkihäiriö, työuupumus, masennus ja ahdistuneisuus. Tilanteen hoitamiseksi voi tarvita psykoterapiaa, psyykenlääkitystä tai sairauslomaa. Psykiatri laatii lääkärinlausunnon potilaan tarvitsemassa asiassa, esim. B-lausunto.