Palvelut

Psykoterapeutilla on aktiivinen, kuunteleva ja kyselevä rooli. Psykoterapeutti auttaa asiakasta löytämään yhteyden omiin ideoihinsa tilanteen ratkaisemiseksi, ja tukee häntä ottamaan ne käyttöön. 

Psykoterapiaan voi tulla yksin, parina tai perheenä. Menetelmä sopii lapsille ja nuorille, aikuisille – vanhuksille – ikärajaa ei ole. 

Psykiatri

PSYKIATRIN PALVELUt

Psykiatrian erikoislääkäri tutkii ja hoitaa potilaita, joilla on mielenterveyden häiriö. Mielenterveyden häiriöitä ovat mm. paniikkihäiriö, masennus, pakko-oireinen häiriö tai unettomuus. 

Psykoterapia

PSYKOTERAPIAPALVELUT

Tarjoamme ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Kela-korvattavana ja Valviran luvalla. Mahdollisuus myös omakustanteiseen psykoterapiaan lyhyempikestoisesti. 

Ratkaisukeskei-nen psykoterapia

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, missä etsitään elämän ongelmatilanteisiin ratkaisuja.