Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, missä etsitään elämän ongelmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on suurin merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa työskennellään asiakkaan arvomaailman mukaisesti.

Ratkaisukeskeisessä suuntauksessa korostetaan asiakkaan omaa tietämystä elämänsä asiantuntijana. Psykoterapian sisällölliset tavoitteet asettaa aina asiakas itse. Psykoterapeutin tehtävä on auttaa asiakasta oivaltamaan omia voimavarojaan ja ratkaisuja elämän pulmakohdissa.

 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella. Palaamme asiaan mahdollisimman nopeasti.